Jste zde

Embedded World 2023

Datum: 
Úterý, 14. Březen 2023 - Čtvrtek, 16. Březen 2023

Specializované oblasti veletrhu a konferencí se zaměřují na současné megatrendy, jako je embedded vision, safety & security, M2M komunikace, IP & IC design a embedded intelligence.

Veletrh a konference Embedded World poskytují globální platformu a místo pro setkávání celé embedded komunity, včetně předních odborníků, klíčových dodavatelů a průmyslových asociací. Nabízí nebývalý pohled do světa vestavěných systémů, od komponent a modulů po operační systémy, návrh hardwaru a softwaru, M2M komunikaci, služby a různé problémy související s návrhem komplexních systémů.

Hlavní témata v roce 2023

Embedded:  Různé technologické výzvy formují moderní vývojové koncepty komplexních embedded systémů – od senzorů po cloud, od hardwaru po software až po nástroje – chytré, inteligentní, efektivní, bezpečné, spolehlivé, interoperabilní…

Responsible:  Stále více vestavěných systémů se používá v funkčně kritických aplikacích, jako je lékařská technika, mobilita a průmyslová automatizace. Průmysl na tato zadání odpovídá adaptivními, autonomními a inteligentními systémy, které bezpečně a spolehlivě provádějí kritické úkoly. Musí být zodpovězeno mnoho otázek od odpovědnosti za návrh až po formální metody ověřování a etické otázky.

Sustainable: Vestavěné systémy jsou ústředními základními prvky mnoha aplikací pro udržitelný rozvoj. Samotné vestavěné systémy musí být také udržitelné po celý životní cyklus – od návrhu a výroby až po provoz a aktualizovatelnost, renovaci, vyřazení z provozu a likvidaci.

https://www.embedded-world.de/en