Jste zde

Pohony

Absolutní zpětnovazební magnetické měření polohy a pohybu

Pro přesné a rychlé polohování v dynamicky náročných aplikacích je nutné využívat i přesné zpětnovazební měření / snímání polohy pohonu. Magneticky kódované systémy měření polohy, natočení, či rychlosti otáčení jsou zajímavou alternativou k ostatním magnetickým, indukčním, i optickým řešením.

Co jsou bubnové motory?

Bubnové motory patří dnes mezi hojně užívané řešení kompaktní zástavby pohonu dopravníků. Proti klasickému provedení vně umístěného motoru s převodovkou se vyznačují vyšší účinností, vyšším, krytím, menšími nároky na prostor a nižší hmotností. Nevýhodou je pak vyšší cena a v případě poruchy nutnost časově náročnější demontáže celého bubnu (válečku).

Elektrické motory i kompletní pohony Dunkermotoren

Mezi málo známé, ale zajímavé výrobce malých pohonů patří německá společnost Dunkermotoren. Ta nabízí nejen kartáčové i bezkartáčové DC motory a asynchronní AC motory ve výkonu od 2 do 1200 W, ale i lineární motory a speciální pohony pro žaluzie, včetně ovládacích jednotek na DIN lištu.

Nové frekvenční měniče ABB se ovládají přes mobil

Měnič frekvence ACH580 je určen pro použití v oblasti vytápění, větrání a klimatizace (HVAC). Integrovaný modul Bluetooth umožňuje ovládání  pomocí aplikace Drivetune v mobilním telefonu. To přináší instalačním technikům i supervizorům další zjednodušení kontroly zařízení. 

Nový flexibilní servomotor Simotic S-1FG1 a měnič Sinamics S120

Společnost Siemens rozšířila svoji rozsáhlou nabídku pohonů pro SERVO aplikace o převodový servomotor Simotics S-1FG1, který je optimálně seřízen pro provoz s měniči Sinamics S120. Kompletní integrace celého systému  do TIA zjednodušuje jeho konfiguraci a uvedení do provozu.

 

Přesnější pohony a bezpečnostní řešení nejen pro tiskařské stroje

Firma B&R představuje technologii High Precision Motion Control pro průmyslové tiskařské stroje. Díky ní dosahuje přesnější regulace polohy až o 80%, a tím výrazného zvýšení kvality tisku. V segmentu tisku se nesoustředí jen na pohony, ale také na bezpečnostní řešení a energetickou účinnost.
 

Stránky