Jste zde

Robotizace

SWIFTI - kolaborativní robot s vysokou přesností a rychlostí 5 m/s

SWIFTI je kolaborativní průmyslový robot, který disponuje vysokou přesností a rychlostí 5 metrů za vteřinu při nosnosti do 4 kg. Byl navržen za účelem sloučit výhody kolaborativních a průmyslových robotů. Tímto sloučením vznikl robot, který má snadné ovládání a vysoký bezpečnostní standard, dostatečnou rychlost, robustnost a přesnost.

Stránky