Jste zde

Robotizace

FLI Sealtester = unikátní automat pro testování těsnosti balíčků

Stroj zvaný Sealtester je letošní horkou novinkou německé společnosti Sartorius. Umožňuje zcela automaticky kontrolovat těsnost hermeticky uzavřených sáčků, balíčků a vaniček s potravinami (káva, chipsy, chlazené pokrmy apod.). Při výkonu až 180 ks/min dokáže detekovat i netěsnost menší než 1 mm. Následující článek představuje a popisuje funkci stroje tak, jak byl předveden při oficiálním uvedení na trh v centrále společnosti Sartorius Aachen. HW server byl u toho.

Možnosti řízení nohy kráčivého robota

Základem každého robota je jeho pohyb. Návrh účinného a spolehlivého pohybového ústrojí není nic jednoduchého a vyžaduje dobré znalosti jak z oblasti mechaniky, tak elektroniky. V případě kráčejícího robota to platí dvojnásob. Proto mě zaujala diplomová práce (pdf dokument, 68 stran) pana Františka Píši z VUT Brno Fakulty Strojního inženýřství ústavu mechatroniky na toto téma. Zatímco první třetina stručně ukazuje některé již použité konstrukce kráčejících robotů, dále je potobně rozebrána mechanika i princip řízení čtyřnohých kráčejících robotů. Pokud Vás to zajímá můžete si dokument volně prohlédnou a přečíst zde... .

Průmyslový robot Adept Quattro pro třídění a balení produktů

Robotizace průmyslu postupuje mílovými kroky a zatímco dříve si inteligentní průmyslové roboty mohly dovolit jen velké firmy a společnosti, dnes je nabídka menších robotů již velmi široká. To bylo vidět na letošních veletrzích INTERPACK 2008 a SALIMA 2008, kde bylo možné vidět v provozu manipulační a třídící roboty nejen pro potravinářský průmysl. Nejvíce mě pak zaujal 4-ramenný třídící robot Adept Quattro, který se prodává i v ČR.

PidiBot

Tato konstrukce navazuje na již uveřejněnou konstrukci Robot 1.1. Cílem nového provedení byly celkově menší rozměry, snazší dostupnost součástek a možnost použití Bluetooth modulu connectBlue od firmy Spezial Electronic pro dálkové ovládání robota. Robot se tedy dokáže autonomně vyhýbat překážkám a nebo může být ovládán bezdrátově přes Bluetooth.

Robot v1.1

Již dlouhou dobu se zajímám o elektrotechniku, ale také o velmi rychle se rozvíjející obor, kterým je robotika. Proto jsem chtěl vyrobit robota a zároveň se naučit programovat mikrokontroléry ve vyšším programovacím jazyce C. Rozhodl jsem se tedy, že se ve svých 17 letech pustím do výroby svého prvního jednoduchého robota, postaveného na 8bitovém a pro vyšší jazyky vhodném mikrokontroléru s jádrem HC08.

Stránky