Jste zde

Pohony

El. motory a jejich řízení - základní přehled - 2.díl

S rostoucí automatizací systémů a rozvojem elektronického ovládání se rozšiřují i možnosti řízení elektromotorů, jako základního prostředku převodu el. energie na mechanický pohyb. Ty jsou dnes téměř vždy vybaveny nějakým druhem elektronického řízení pro zajištění nižší spotřeby el. energie, snížení vibrací, přesnou regulaci pohybu či nastavení rychlosti otáčení. Zde je základní přehled dnes běžně používaných principů...

El. motory a jejich řízení - základní přehled - 1.díl

S rostoucí automatizací systémů a zařízení a rozvojem elektronického ovládání se rozšiřují i možnosti řízení elektromotorů, jako základního prostředku převodu el. energie na mechanický pohyb. Mnoho spotřebičů, které v životě běžně používáme, využívá menší či větší motory a motůrky různé konstrukce, které jsou dnes vybaveny nějakým elektronickým řízením. Zde je základní přehled dnes běžně používaných principů...

Stránky